Drift, Support

Uppgift

Vägga rökeri AB var i behov av en ny webblösning. De fick genom rekommendation höra att de skulle anlita Waypoint. De önskade en lösning som kunde hantera både deras återförsäljare samt slutkundens önskemål.  De önskade samtidigt att få en struktur kring exponeringen av samtliga produkter. Samt med möjlighet att erbjuda receptsamlingar och sökfunktion för att finna försäljningsplatser..

Lösning

Waypoint satte upp den nya webbplatsen i det egentillverkade CMS-systemet WPserver . Vissa delar av den nya webbplatsen specialanpassades för att passa Vägga Rökeri AB så som de önskade. Hela webblösningen ligger på Waypoint egna servrar.

Resultat

Idag använder Vägga Rökeris kunder webbplatsen och dess funktioner dagligen. Allt från olika register för återförsäljare till recept för slutkunder.