Webbplats, Drift, Support

Uppgift

Netcomp önskade en ny lösning för sin webbplats. De efterfrågade en lösning som belyste deras breda utbud av tjänster och produkter inom IT-området. De ville även ha ett CMS system som klarar skulle vara användarvänligt . På sikt önskade även uppsamlig av e-post och nyhetsbrev. Då deras exponering på Internet är viktig så behövdes en strategi för sökmotoroptimeringen.

Lösning

Waypoint satte upp en helt ny webblösning på Waypoints egna servrar. För att möta behovet med ett välfungerande CMS system så kopplades Waypoints egenutvecklade CMS system på. Det gjordes även upp en plan för sökmotoroptimering.  Samtliga grafiska delar är framtagna av Waypoint.

Resultat

Netcomp.se har idag flera tusen besökare per månad. Webbplatsen byggs ut allt eftersom nya tjänster och produkter tillkommer. Netcomp hanterar mycket av redigeringen själva och vid programmeringsbehov tar man hjälp av Waypoint.