Drift, Support

Uppgift

Fixa Assistans AB sökte en komplett webblösning. Genom rekommendation fick de besked att ta kontakt med Waypoint. Fixa Assistans AB var i behov av både en webbplats samt ett intranät som de kunde använda för intern kommunikation.

Lösning

Driften flyttades över till Waypoints servrar och kopplades ihop med CMS systemet WPserver. Ett Intranät anslöts med inloggningsmöjligheter. Samt funktioner för nyhetspostning.

Resultat

Fixa Assistans AB använder idag webbplatsen fullt ut och hanterar den via Waypoint CMS system. Deras målgrupper har flera gånger påpekat att deras webbplats uttrycker särart.