Webbplats, Drift, Support

Uppgift

Allt i murning sökte en ny webblösning för sina webbplatser. Både för allt i murning och Karlshamns plattsättning. De behövde exponera alla tjänsterna och produkterna. Samt kommunicera tydligare till sina olika målgrupper.

Lösning

Waypoint gjorde en förstudie och tillsammans med en sökordsanalys byggdes två nya webbplatser upp. Den nya lösningen har sin drift hos Waypoint och CMS-systemet som används är WPserver. Med hjälp av systemet kan man enkelt ändra samt följa besöksstatistik.

Resultat

De två nya webbplatserna är färdigställda och beräknas lanseras inom kort både till Allt i murning och till Karlshamns plattsättning.