Drift, Support

Uppgift

Karlshamns kommun var i behov av ett kontrollsystem för att hantera vårdtagare och trygghetslarm mot larmcentralen. Kommunen hade även behov av att få överblick över kommunens samtliga fordon vad det gäller nyttjande, service, besiktning och förbrukning av olika bränslen. I kommunens uppdrag ingår det att aktivt arbeta med systematiskt brandskyddsarbete - SBA. Deras behov var att få en förvaltning av samtliga fastigheter och checklistor för brandskydd som ska skötas varje månad.

Lösning

Lösning blev ett webbaserat kontrollsystem som förvaltar samtliga vårdtagare och trygghetslarm. Vidare hanteras samtliga fordon och dess förbrukning, leasing  och besiktning. I kontrollsystemet kan  man hantera  alla fastigheter och utföra alla proaktiva brandskyddsåtgärder via automatiserade checklistor som ska kvitteras i systemet.

Resultat

Karlshamns kommun använder idag kontrollsystemet för hantering av samtliga trygghetslarm, fordon samt fastigheter. Kontrollsystemet används sju dagar i veckan året runt och har idag ca 500 användare i systemet.