Drift, Support

Uppgift

Karlshamns Hamn har över tid varit behov av lösningar för dokumenthantering för in och utgående fartygstrafik. De har även haft behov av omstrukturering samt utveckling av deras programvaror som hanterar in och utcheckning av fartygstrafik.

Lösning

Waypoint har över åren både utvecklat dokumenthantering samt byggt om mallar och kopplingar som ska underlätta för både Karlshamns hamn och för fartygstrafiken.

Resultat

Karshamn hamn använder idag Waypoint för hantering och systemutveckling av kopplingar mellan olika system.