I linje med att låta våra kunder få en bra upplevelse av våra IT-tjänster så utökar vi vår serverpark med 28 nya IBM servrar. I takt med att våra kunder växer och är i behov av fungerande IT-struktur så är detta ett strategiskt drag.

Snabbare respons på Internet

Genom snabbare servrar så kan vi leverera ännu mer datainformation per sekund och därmed behålla den kvalitet vad det gäller våra IT-tjänster även framåt. De kunder som idag redan brukar flera servrar samtidigt genom lastbelastning kommer att känna av uppgradering .