När PwC fick i uppdrag att granska vilka kontrollsystem som skulle klara att hantera en svensk kommuns fordonshantering så gick de igenom de olika lösningarna som fanns på marknaden. Deras slutsatser läser du mer om nedan.

PwC uppdrag

PwC anlitas av Sveriges kommuner för att över tid göra revisioner av verksamheten. När deras uppdrag kom att handla om vilka kontrollsystem som skulle klara av en svensk kommuns fordonshantering så påbörjades en karläggning av vilka olika tjänster och system som marknaden erbjöd.

PwC slutsater

Efter genomgång  av vad marknaden kan erbjuda så nådde man konklusionen att det kontrollsystem som Waypoint utvecklat för hantering av fordon är det som PwC rekommenderar i sin slutrapport. Samtidigt bör tilläggas att PwC inte har eller får har några ekonomiska intressen i de rekommendationer de utfärdar.

Waypoints kontrollsystem för fordonshantering hanterar all administration både inom hela kommunen eller för enskild förvaltning. Kontrollsystemet hanterar samtliga delar som en svensk kommun behöver få tillgodosedda för att klara av en hantering av flera hundra fordon.