Karlshamns kommun har valt att teckna ramavtal med Waypoint för kontrollsystemet som hanterar samtliga trygghetslarm för kommunens vårdtagare. Systemet hanterar även samtliga Karlshamns kommuns fordon och SBA funktioner för fastigheterna.

Karlshamns kommun tecknar avtal för ett kontrollsystem som hanterar trygghetslarm, samtliga fordon och fastigheter. I avtalet ingår drift, utveckling samt  support och även möjlighet till utbildningar. Genom kontrollsystemet kan Karlshamns kommun säkerställa att förvaltningen den egna egendomen hanteras korrekt och riktigt samt att korrekt uppgifter når larmcentralen gällande vårdtagarna.