Nyheter

Urval av affärshändelser från vårt bolag


// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "x2#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

I linje med att låta våra kunder få en bra upplevelse av våra IT-tjänster så utökar vi vår serverpark med 28 nya IBM servrar. I takt med att våra kunder växer och är i behov av fungerande IT-struktur så är detta ett strategiskt drag.

När PwC fick i uppdrag att granska vilka kontrollsystem som skulle klara att hantera en svensk kommuns fordonshantering så gick de igenom de olika lösningarna som finns på marknaden. Deras slutsatser blev att rekommendera ett kontrollsystem från Waypoint.

Karlshamns kommun har valt att teckna ramavtal med Waypoint för kontrollsystemet som hanterar samtliga trygghetslarm för kommunens vårdtagare. Systemet hanterar även samtliga Karlshamns kommuns fordon och SBA funktioner för fastigheterna.